SFO

Vår skolefritidsordning, SFO

SFO er et tilrettelagt fritidstilbud med åpningstid til 16.30 hver dag. Skolens ansatte har utevakt og tar imot SFO-barn fra kl. 07.30–08.00. 

Vi vektlegger at SFO skal være et trivelig og morsomt sted å være, der de møter variasjon i leke- og formingsmateriell, og at de skal få være både inne og ute. Hovedfokuset vårt er godt sosialt samspill og et språkstimulerende miljø, og vi har avsatt tid til fysisk aktivitet/ lek ute, brødmat kl. 14.30, lekser og inneaktivitet/lek. Onsdager lager SFO mat til lunsj, og drar på tur i nærområdet med fokus på samtale og friluftsliv.

Hver måned gir vi ut månedsplan med oversikt over aktiviteter på SFO.

SFO er stengt i juli måned og har jule- og påskeferie slik som skolen. Vi har åpen sfo i høst og vinterferie de dagene det er behov.

Oppstart for nye barn på SFO sammenfaller med 1.skoledag.

Via linken https://foresatt.visma.no/torvikbuktskule, Vismas foresatteportal, kan dere få tilgang til for eksempel halvårsvurderinger.

SFO-priser for 3.-4.klassinger

SFO-oppholdstid2023/2024
Inntil 6 t/pr. ukeKr   990
 7 – 11 t/pr. ukeKr 1650
12-15   t/pr. ukeKr 2100
16         t/pr. uke eller merKr 2500
 
Kjøp av ekstra tid: 
Pris pr.dagKr 440
Pris pr.ettermiddagKr 220

Dokumenter