Velkommen til Torvikbukt skule

Torvikbukt skule er en privat barneskole i Torvikbukt i Gjemnes kommune. Skolen ble friskole fra høsten 2009, og drives med utvidet kristen formålsparagraf. Vi har elever fra 1.–7. trinn med bokmål som opplæringsspråk. Dette skoleåret har vi 50 elever.

Vi har ingen foreldrebetaling for skoleplass, og det er gratis skoleskyss innenfor kommunen. Alle kan velge å gå på skole hos oss! Torvikbukt skule har små elevgrupper og høy lærertetthet. Skolen har prioritert kompetanse for kvalitet, og lagt til rette for at lærere har tatt videreutdanning de siste 6 åra. Vi er opptatt av kvalitet i undervisning og tilpasset opplæring, at hver enkelt elev blir sett godt, at alle trives og har det trygt. Skolen ligger flott til i Torvikbukt med spasertur til sjø, skog og fjell, som vi benytter året rundt.

Her kan du informere deg om inntaksreglementet.

Søknadsskjema