Trygt og godt miljø

Elever og voksne opplever et stabilt trygt og godt miljø ved vår skole. Vi jobber kontinuerlig med forebyggende arbeid knyttet til elevmiljø, og vi følger raskt opp saker som vi opplever, som elever selv sier ifra om eller foreldre tar kontakt med oss om.  Vi er opptatt av anerkjennende kommunikasjon, der voksne følger godt med, lytter til elevene og viser omsorg og gir veiledning. Vi er opptatt av god dialog med foresatte, og de er våre viktigste samarbeidspartnere for at elevene skal ha det beste mulig og utvikle seg.  Vi har kapasitet til tett dialog med foresatte.

Elevene i 5.–7. trinn deltar i Elevundersøkelsen hvert år, og resultatene viser år etter år at elevene trives og har det fint sosialt.