Se og følge opp hver elev

Med våre 50 elever på 1.–7. trinn og 12 voksne, er vi en liten skole. Her får barna raskt oversikt over klassen, skolebygget og skolemiljøet. Elevene er delt inn i 3 grupper, der 1./2.trinn er sammen, 3./4. er sammen og 5.–7. trinn er en gruppe. De er sammen i disse gruppene i samfunnsfag, naturfag, musikk, fysisk aktivitet, kunst & håndverk, kroppsøving og svømming. De har også noen timer i norsk og matematikk i disse gruppene, men har flest timer på eget trinn i norsk, matte og engelsk.  På hvert trinn er de 4–11 elever i inneværende skoleår, og i de sammenslåtte gruppene 11–25 elever.

Vi har de beste forutsetninger for å kunne se hver elev, og jobbe for et trygt og godt læringsmiljø ved vår skole. Lærere og assistenter har tid til å se, støtte og veilede hver elev i alle undervisningstimer.

Tilpasset undervisning er viktig for oss, og alle elevene skal oppleve at de får tilpassa utfordringer i skolearbeid og lekser for mestring og læring.

Kontakt faglærer