Kompetanse for kvalitet

Skolen har vektlagt kompetanse for kvalitet i undervisning. Vi har satset på videreutdanning av lærere, for oppdatert fagkunnskap og innsikt i nyeste forskning på undervisning og læringsmetoder i matematikk, norsk, engelsk, naturfag og programmering.

Gruppene har sin kontaktlærer, men i tillegg ulike faglærere for å gi elevene de dyktigste lærerne i fag. Slik blir også lærerne kjent med flere elever gjennom undervisning. Når vi blir kjent med elevene både i undervisning og i miljøet, kan vi lettere kommunisere og sammen støtte og tilrettelegge for hver elev. Resultatene fra Nasjonale prøver viser også at vi lykkes veldig godt i vårt arbeid med faglig opplæring.