Personvernerklæring

EUs personvernregler fra 25. mai 2018

I følge EUs personvernregler fra 25.5.2018, må vi ha et dokument som på en forståelig måte informerer elever, foreldre og andre om hvordan skolen behandler personopplysninger. Denne personvernerklæring må være tilgjengelig på skolens nettsider.

Vår personvernerklæring

Torvikbukt Skule følger og sikrer at:

 • den registrerte får kontroll med hvem som vet hva
 • all behandling av personopplysinger skal ha et klart og definert formål
 • sikre at opplysninger bare blir brukt til formålet de var tiltenkt
 • at det ikke skal behandles flere opplysninger enn det som er nødvendig
 • sikre behandling av personopplysninger og nødvendig lagring, og at opplysningene ikke kommer på avveie
 • sikrer at personopplysninger ikke oppbevares lenger enn nødvendig.

Vi har utarbeidet rutiner for håndtering av personopplysninger knyttet til foreldre, elever og andre, og systemet vil følges og holdes oppdatert ved årlig internkontroll.

Knyttet til foreldre og elever behandler skolen disse personopplysningene:

 • adresse
 • tlf. og mail adresse
 • fødselsnummer
 • kontonummer
 • helseopplysninger
 • opplysninger om livssyn
 • henvisninger og sakkyndige rapporter
 • bilder og videoer

Elin M. Aandal

Rektor