Skolebygning og fasiliteter

Skolebygget ble satt opp på 60-tallet og har de siste åra blitt renovert, slik at alle rom er trivelige og funksjonable. Et fint uteområde rundt skolen innbyr til høyt aktivitetsnivå i friminutt og gymtimer.
skolebygg

 

I 2014 ble kjøkkenet pusset opp og det ble kjøpt ny kjøkkeninnredning. Når har skolen et funksjonabelt og flott kjøkken til undervisning og andre formål.

kjokken IMG_3239komp
Vi er så heldige at vi har en kunstgressbane i skolegården. Den er populær blant elevene i friminuttene, og blir ofte brukt i kroppsøvingsundervisningen.

kunstgressbanen

 

Vi har isbane ved Gjemneshallen som kan brukes i friminutt og i kroppsøvinsundervisning.
isbane